Movi001

 

برای مشاهده این ویدئو و سایر ویدئو های این پایگاه باید برنامه فلش پلیر شما به روز باشد .

 

 

 

به نظر من هر فلسفه ای که بتواند به  ما    در این جهان عظیمی که با آن آشنا شدیم ،آرامش بخشیده ،   ما را از  دروغ ، جهل  و خرافات    بر حذر داشته    و به احترام به حقوق بشر و غیر بشر وادار کند ،  فلسفه ای  نیک  ،  زیبا  و  مفید  خواهد بود  .   

      آخرین جمله  در  کیهان شناسی به زبان ساده - به مدت سه ساعت -  شامل  تاریخچه کیهان شناسی ، کوانتوم به زبان ساده ،  علم و شبه علم   . قابل مشاهده  از طریق  بخش تولیدات تصویری  

قابل استفاده علاقمندان فیزیک و کیهان شناسی ، دانش آموزان و دانشجویان

 

 

صفحه اصلی

page English

خدمات الکترونیک و کامپیوتر

 

آغاز فعالیت سایت  اسفند 1383