کانال تلگرام تولیدات صوتی

 

 

در صورت استفاده ی مفید از این مجموعه ها با پرداخت مبلغ مورد تمایل خود از طریق شماره حساب بخش پشتیبانی از هزینه های این تولیدات و این وب سایت پشتیبانی فرمایید .

 

جدول دریافت تولیدات صوتی در انتهای صفحه

 

 

 

 

24 مجموعه ی صوتی جنگ سخن ر از طریق جدول انتهای صفحه میتوانید دریافت کنید

جدول دریافت تولیدات صوتی در انتهای صفحه

 

 

MP3 MP3 کم حجم برای واتز اپ

Video : Youtube Telegram Aparat

 

 

گزیده هایی از مجموعه از طریق کانال تلگرام :

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

به دلیل موسیقی های بکار رفته در مجموعه های جنگ سخن و قوانین کپی رایت ، اغلب این مجموعه ها قابلیت ارائه از طریق یوتیوب را ندارند .

 

 

 

 

نام

 

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

اسم من هیچکس است

بهمن 1396

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

مفهوم زندگی

تیر 1388

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

در فراق یار 1

اردیبهشت 1386

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

در فراق یار 2

خرداد 1386

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

در فراق یار 3

امرداد 1386

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

از رودکی تا حافظ بخش اول

شهریور 1386

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

حافظ

شهریور 1386

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ شعر 1

 

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ شعر 2

 

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

گزیده ای از رباعیات خیام

دی 1387

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

گزیده ای از غزلیات مولوی

خرداد 1398

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

خاطرات تلخ کودکی MP4

شهریور 1386

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

اسم من هیچکس است

 

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

اسم من هیچکس است + بخش مکمل ( مونو )

 

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

بخش اول اسم من هیچکس است به صورت تصویری

 

یوتیوب

تلگرام

 

جنگ سخن شماره 1

دی ماه 87

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 2

بهمن 87

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 3

خرداد 88

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 4

بهار 89

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 5

فروردین 89

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 6

خرداد 89

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 7

آبان 89

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 8

اسفند 89

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 9

اردیبهشت 90

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 10

خرداد 90

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 11

بهمن 90

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 12

مهر 91

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 13

فروردین 92

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 14

خرداد 92

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 15

تیر ماه 92

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 16

نوروز 93

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 17

خرداد 94

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 18 گزیده ی شعر و موسیقی

 

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 19 گزیده ی شعر و موسیقی

 

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 20

خرداد 1395

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 20 تصویری

 

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 21

بهمن 1396

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 22

خرداد 1397

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 23

مهر 1397

آگهی یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 24 آگهی کوتاه یوتیوب

مهر 97

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 25

در ماه 97

آگهی یو تیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 26

اردیبهشت 98

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 27

خرداد 98

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 28

تیر 98

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 29

 

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 30

 

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 31

 

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 32

امرداد 1398

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 33

اسفند 1398

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 34

خرداد 1399

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 35

شهریور 1399

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 36

بهمن 1399

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 37

تیر 400

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 38

آذر 400

 

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

جنگ سخن شماره 39

بهمن 400

یوتیوب

تلگرام

تلگرام فایل کم حجم برای واتزاپ

 

 

 

قطعه ی کوتاه خاطرات تلخ کودکی

 

 

بازگشت به صفحه اصلی