تولیدات علمی آموزشی  بلند

 

تولیدات علمی آموزشی  کوتاه

 

تولیدات متفرقه

گزیده های تصویری  شامل  گزیده ای از فیلمهای مستند ، فیلمهای سینمایی و فیلم ها و ویدئو های مختلف

فیلمهای دارای زیرنویس قابل استفاده ی ناشنوایان

 

سیر و سفر

 

در یاد بود همسرم

جدول  1

جدول 2

جدول 3

جدول 4

جدول   5

جدول  6

جدول  7

 

  جدول شماره ی 2    تولیدات علمی آموزشی کوتاه :

 

تلگرام

یوتیوب

 

 

اسفند 96

مثنوی آفرینش

تلگرام

 

 

 

 

چگونه علمی بیندیشیم و در دام شبه علم نیفتیم

 

یوتیوب

32

 

 

تکنیکهای سینمایی اشاعه خرافات

 

یوتیوب

3

 

 

جهل درمانی!

 

یوتیوب

32

 

 

تکنیکهای سینمایی اشاعه خرافات

 

یوتیوب

 

 

 

خطر بازگشت به جهل

 

یوتیوب

2

 

 

Nfc   استراق سمع نیست   یک فناوری است

تلگرام

یوتیوب

3

 

 

انرژی درمانی ! یا جهل درمانی ؟!

تلگرام

 

 

 

 

هارپ

 

بازگشت به صفحه ی اصلی