www.shariaty.com

www.mozaffarshariaty.com

پایگاه علمی ، ادبی و فرهنگی مظفر شریعتی

 

تاریخ مختصر ادیان

 

مقدمه :

 

آنچه در این گزیده از تاریخ ادیان میخوانید حاصل ده سال مطالعه من در باره تاریخ ادیان در سالهای 1368 الی 1378 میباشد . بر مبنای عادت دیرن از همه این مطالعات یادداشت برداری و فیش برداری میکردم تا برای مراجعات بعدی قابل استفاده باشند . از آنجا که پس از ازدواج ، همسر نازنینم افسانه با وجود علاقه ای که به مطالعه در این زمینه داشت ، اما به دلیل اشتغال به حرفه انسانی و دشوار پرستاری ، وقت و امکان اینگونه مطالعات سنگین و طولانی را نمیداشت ، لذا در سال 1379 این یادداشتها را به صورت این گزیده با نام " تاریخ مختصر ادیان " برای او تهیه و به او تقدیم کردم . پس از ده سال از درگذشت این نازنین ، این گزیده را در یکی از هارد دیسکهای قدیمی پیدا کردم و چون همچنان هستند افرادی که به اینگونه مباحث علاقمند بوده اما وقت و امکان اینگونه مطالعات طولانی را ندارند ، بخشی از این گزیده و تا ابتدای تاریخ اسلام را به این علاقمندان تقدیم میکنم . با پوزش از هر گونه خطاي ادبي و املايي و یا ویرایشی احتمالی ، چرا كه اين متن برای استفاده شخصی و پس از آن تنها همسر نازنینم تهیه شده بود و ويرايش و ویراستاری نشده است .

منابع استفاده شده در این گزیده در پاورقی ها ذکر شده اند اما منبع اصلی تا آغاز اسلام کتاب " تاریخ ادیان" نوشته جان ناس میباشد که یکی از معتبر ترین کتب در سطح جهان در زمینه تاریخ ادیان میباشد . همچنین همانطور که بیان شد این گزیده تنها شامل تاریخ ادیان تا ابتدای اسلام است و به تاریخ اسلام نمیپردازد چرا که ورود به این مبحث در شرایط کنونی ایران سیاسی محسوب شده ودر چهار چوب اهداف و خط مشی سایت من قرار ندارد . ضمن اینکه علاقمندان به سادگی از طریق منابع بسیار زیاد موجود و در دسترس در زمینه تاریخ اسلام به اطلاعات بسیار زیادی دسترسی پیدا کنند . بخشی از منابعی که بعد از خود قرآن در بخش تاریخ اسلام مورد استفاده من قرار گرفته بودند که پژوهشگران علاقمند میتوانند از آنها استفاده کنند عبارتند از :

تاریخ قران نوشته دکتر رامیار - تاریخنامه بلعمی در سه جلد ، تاریخ طبری در 13 جلد ، ترجمه تفسیر طبری ، الاصنام محمد کلبی - تاریخ یعقوبی در دو جلد ، تاریح ابن خلدون - سیرت رسوال الله اسحاق ابن محمد همدانی و تاریخ تمدن ویلدورانت . و از آنجا که برای انجام یک تحقیق درست و جامع باید از نوشته ها و آثار و نظر مخالفان نیز آگاه بود مطالعه نوشته های انتقادی و البته نقد هایی نیز که بر آنها نوشته شده اند را نیز نباید از نظر دور داشت .البته اینگونه نوشته ها معمولا به زبان فرانسه میباشند و متعلق به دوره ی رنسانس که به زبان انگلیسی و سایر زبانها ترجمه شده اند . اما در زبان فارسی نیز دو کتاب 23 سال علی دشتی و تولدی دیگر شجاع الدین شفا را میتوان نام برد که نقدها ی نوشته شده بر هر دو کتاب نیز در ایران در دسترس میباشد .

 

مظفر شریعتی بهمن 94

 

Download PDF file

 

فصل اول 6

تاريخ پيدايش مذهب 6

اعتقاد به يك شي مقدس مانند سنگ يا گياه 6

2ـ اعتقاد به مانا : 6

3ـ سحر : 6

4ـ تابوTabu ) ( : 7

5ـ آنيميزم : 7

7ـ قرباني : 7

9ـ اساطير (ميتو لژي ): 7

.10ـ توتميزم (Totemism) : 8

آيين بابليان 11

فصل دوم 13

مذهب در هندوستان 13

ظهور عقيده انكار دنيا 14

جينيزم مذهب رياضت 14

انتظار در آيين هنديان 14

بودا 15

هندوئيزم 17

مذهب در چين 18

كنفسيوس 19

انتظار در آين هاي چين و ژاپن 21

فصل سوم 22

آيين ايرانيان باستان 22

آيين زرتشت 22

نماز در آيين زرتشت 25

خلقت و آفرينش در آيين زرتشت 26

حقوق زنان در آيين زرتشت 27

برخي قوانين دين زرتشت 28

اوستا 28

فصل چهارم 30

اديان سامي 30

آيين يهود 31

موسي 33

ده فرمان 34

سليمان 37

تورات 38

يهوه خداي بني اسرائيل 39

ختنه 53

سرنوشت یهودیان : 53

قوانين مذهبي يهود 54

خلقت در آيين يهود 55

جهنم در آيين يهود 56

نماز در دين يهود 56

روزه در آيين يهود 57

انتظار در آيين يهود 57

فصل پنجم 58

آيين مسيح 58

انجيل 64

تاريخ تولد مسيح 72

سابقه منجیانی چون مسيح در ساير ملل 73

بعد از مسيح 74

نماز و روزه در آيين مسيح 76

مراسم مقدس مسيحيان 76

جنايات كليسا 77

فرقه هاي مسيحيت 78

انتظار در آيين مسيح 79

جنگهاي صليبي 80

نقدي بر مسيحيت و انجيل ها 80

فصل ششم 87

آيين هاي بعد از مسيح 87

ماني 87

مزدك 89